Groep 1 - 2


Welkom bij groep 1 en 2, de groep van juf Jenet en juf Rieneke!
In onze gezellige groep zitten 19 kinderen. Er zullen ook nog een aantal leerlingen instromen die 4 jaar worden dit schooljaar.

Met elkaar gaan we het hele jaar spelen en werken. Spelen vinden wij erg belangrijk. Tijdens spel ontwikkelen kinderen zich op allerlei manieren en zijn ze bezig met 'leren' zonder dat ze het in de gaten hebben. 
Verder werken wij het hele jaar met verschillende thema's. 
We passen zo veel mogelijk aan het thema aan: bv. liedjes (muziek), boeken, rekenen en taal. Bij de themavoorbereiding maken we gebruik van de methode ‘Schatkist’. Deze methode is een speciaal voor kleuters ontwikkeld programma waarmee zij de kans krijgen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen op allerlei gebieden. 

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het omgaan met elkaar en aan de normen en waarden, die wij op school en in het leven belangrijk vinden. Wij werken hieraan mbv de Kanjerlessen. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. 

Voor de ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van het volgsysteem, Pravoo, welke ook gebruikt wordt op peuterspeelzaal van onze Brede School. 
Hierdoor kunnen we de kinderen op verschillende gebieden volgen, waaronder de sociaal-emotionele, de cognitieve en de motorische ontwikkeling en iedere leerling zorg op maat bieden.

Wilt u meer weten?

Lees dan onze Informatiebrief 1-2.pdfLaatste nieuws


Agenda

29 september -  maandviering groep 7b - 8

Uit het fotoboek


cakejes IMG_1408
IMG_1410 IMG_1407